Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2021 - Thông báo đào tạo sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2021 (05/11/2021)

Theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Dược Hà Nội công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2021.

Danh sách các ứng viên và hồ sơ bao gồm:
​TT Họ và tên ứng viên​ ​Ngày sinh ​Chức danh đăng ký xét duyệt ​Ngành/Chuyên ngành​ ​Ghi chú
1​ Nguyễn Văn Hải ​09/11/1982 P​GS ​Dược/Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Bản đăng ký
​2 ​Phạm Thế Hải ​03/3/1984 P​GS ​Dược/Hóa dược Bản đăng ký
3​ ​Lê Thị Hường Hoa ​28/10/1963 ​PGS ​Dược/Kiểm nghiệm dược phẩm Bản đăng ký​
​4 ​Vũ Đình Hòa ​04/01/1981 ​PGS ​Dươc/Dược lý-Dược lâm sàng Bản đăng ký
​5 ​Trần Thị Hải Yến 23/4/1982​ ​PGS Dược/Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Bản đăng ký​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: