Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký HĐGSCS Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2021 - Thông báo đào tạo sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký HĐGSCS Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2021 (19/05/2021)

Chi​ tiết xem file đính kèm