Cựu Sinh Viên Trường Đại Học Dược Hà Nội - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
  • CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 05/09/2021

    Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ sinh viên của Trường Đại học Dược Hà Nội đã và đang tạo được những dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, ở cả trong và ngoài nước, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam và nhiều nước khác. Các cựu sinh viên của trường đã góp phần tạo nên và quảng bá cho thương hiệu Trường Đại học Dược Hà Nội được biết đến ở mọi miền đất nước và vượt ra cả bên ngoài biên giới Việt Nam.

Các tin đã đưa ngày: