BAN GIÁM HIỆU - Giới thiệu chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

BAN GIÁM HIỆU (30/07/2021)

 
​BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY

 

HIỆU TRƯỞNG

 

GS.TS Nguyễn Hải Nam

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS. NGƯT

Đinh Thị Thanh Hải

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Thạc sĩ

Phạm Văn Quyến


​    ​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: