Nhà giáo Ưu tú các thời kỳ - Giới thiệu chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Nhà giáo Ưu tú các thời kỳ (28/02/2018)

Danh sách Nhà giáo ưu tú Trường Đại học Dược Hà Nội các thời kỳ và năm được phong tặng​​

 GS.VS Đặng Thị Hồng Vân (1988)
 
 GS.TSKH. Đỗ Tất Lợi (1990)
 
 PGS. Đỗ Minh (1990)
 
 PGS. Hoàng Bá Long (1990)
 
 GS. Lê Quang Toàn (1990)
 
 PGS. Mai Long (1990)
 
 PGS.TS. Nguyễn Thành Đô (1990)
 
 PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt (1992)
 
 PGS. Phạm Gia Huệ (1994)
 
 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bảng (1997)
 
 PGS.TS. Mai Tất Tố (1998)
 
 PGS.TS. Trần Tử An (2000)
 
 GS.TS. Phạm Xuân Sinh (2000)
 
 PGS.TS. Từ Minh Koóng (2000)
 
 GS.TS. Võ Xuân Minh (2000)
 
 PGS.TS. Phạm Quang Tùng (2002)
 
 PGS.TSKH. Lê Thành Phước (2002)
 
 GS. Hà Như Phú (2008)
 
 Ông Phạm Kiêm (2008)
 
 PGS. Vũ Văn Thanh (2008)
 
 DSCKII. Phạm Tiếp (2008)
 
 GS.TS. Bùi Xuân Đồng (2008)
 
 PGS.TS. Cao Văn Thu (2008)
 
 PGS.TS. Lê Viết Hùng (2008)
 
 PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu (2010)
 
 PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa (2010)
 
 PGS.TS. Trần Văn Ơn (2012)
 
 GS.TS Nguyễn Thanh Bình (2014)
 
 PGS.TS Phạm Thị Minh Huệ (2014)
 
 PGS.TS Nguyễn Đình Luyện (2014)

 PGS. TS Đinh Thị Thanh Hải (2017)

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: