Nhà giáo Nhân dân các thời kỳ - Giới thiệu chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Nhà giáo Nhân dân các thời kỳ (28/02/2018)

Những nhà giáo có tài năng và cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của Trường Đại học Dược Hà Nội và năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

 

GS.TS. Trương Công Quyền
(1988)

DS. Huỳnh Quang Đại
(1990)

GS. Vũ Văn Chuyên
(1990)

GS.TS. Phạm Thanh Kỳ
(1998)

GS. Vũ Ngọc Lộ
(2008)

GS.TS. Nguyễn Khang
(2008)

GS. Đặng Hanh Phức
(2008)

GS. Đàm Trung Bảo
(2008) 

GS.TS. Trần Mạnh Bình
(2008)

GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền
(2012)

​​

PGS.TSKH. Trần Công Khánh
(2012)

ThaThu2018b.jpg
GS. TS. Thái Nguyễn Hùng Thu

(2017)
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: