Kết quả tuyển sinh sau đại học năm 2022 - Trường Đại học Dược Hà Nội - Thông tin tuyển sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Kết quả tuyển sinh sau đại học năm 2022 - Trường Đại học Dược Hà Nội (30/08/2022)

Tr​ường Đại học Dược Hà Nội thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học năm 2022 (xem file đính kèm).

Thí sinh nộp đơn phúc khảo (theo mẫu đính kèm) tại phòng Quản lý Đào tạo, Bộ phận Sau đại học trước ngày 08/9/2022.
Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo, Bộ phận Sau đại học - Trường Đại học Dược Hà Nội - 
Điện thoại 024.38267480​​
​​​​​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: