Báo cáo năng lực tuyển sinh sau đại học năm 2022 - Trường Đại học Dược Hà Nội - Thông tin tuyển sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Báo cáo năng lực tuyển sinh sau đại học năm 2022 - Trường Đại học Dược Hà Nội (15/04/2022)

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo Báo cáo năng lực tuyển sinh sau đại học năm 2022 như sau:

1. Thông tin chung về cơ sở đào tạo: Xem tại đây
2. Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm : Xem tại đây
3. Quy mô đào tạo của Trường ĐHDHN năm 2021: Xem Quy mô
4. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2022: Xem tại đây
5. Số lượng giảng viên, giảng viên thỉnh giảng của Trường ĐHDHN: Số lượng , Danh sách giảng viên cơ hữu, Danh sách giảng viên thỉnh giảng
6. Cơ sở thực hành của Trường ĐHDHN: Xem tại đây​
7. Năng lực dự kiến tuyển sinh năm 2022: Xem tại đây​
Trân trọng thông báo

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: