Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thanh Tùng:"Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R&G.FORST ở Việt Nam" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thanh Tùng:"Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R&G.FORST ở Việt Nam" (21/11/2022)

Chi ​tiết xem file đính kèm

File đính kèm