Thông báo về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ - THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (31/07/2020)

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC), Bộ KH&CN tổ chức chương trình hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ thông qua hình thức hội thảo và đào tạo: Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Chuyển giao công nghệ, và Định giá tài sản trí tuệ.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: