Triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 (10/10/2022)

​​Thực hiện Công văn số 548BYT-TT-KT ngày 03/10/2022 của BYT về triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lannf thứ 16 năm 2023, Nhà trường đề nghị đơn vị, cá nhân thực hiện theo CV số 615/DHN-TC-HC

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: