KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN - Tin sự kiện Đoàn thanh niên - Cổng thông tin Đại Học Dược

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN (29/03/2020)

aa (1).jpg
aa (2).jpg
aa (3).jpg
aa (4).jpg

aa (5).jpg

aa (6).jpg


Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: