Tin sự kiện Đảng bộ - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 28/08/2018

  ​Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chiều  ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ.

 • Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 28/08/2017

  Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 03/7/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chiều  ngày 25 tháng 8 năm 2017, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ. GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quản lý và điều hành Nhà trường đã đến dự, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hội nghị.​

 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 10/03/2017

  Thực hiện Quyết định số 1261-QĐ​/TU ngày 29/8/2016 và QĐ số 1707-QĐ/TU ngày 03/02/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, sáng ngày 09/3/2017, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quốc Quân - Chi bộ Hành chính tổng hợp - Khu nội trú & đồng chí Trần Trịnh Công - Chi bộ Vi sinh- Sinh học.
  ​​​​

 • Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 27/02/2017

   Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.​ 

 • Hội nghị học tập, quán triệt,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 26/08/2016

  Thực hiện Kế hoạch số 15- KH/ĐUK ngày 10/5/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.​

 • Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 22/10/2015

   Thực hiện Quyết định số 6363-QĐ​/TU ngày 01/9/2015 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/09/2015, chiều ngày 20/10/2015, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Văn Điền, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Dược học cổ truyền – Hóa dược, nguyên Trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền.

  ​​

 • Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 17/08/2015

   Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 05/6/2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2015, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý của Đảng bộ. Về dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy cùng các viên chức quản lý và toàn thể đảng viên của đảng bộ.

 • Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 17/06/2015

  ​     Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ chính trị về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXII của Đảng”, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 12/6/2015, tại giảng đường 12, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.​ 
  ​​​

 • Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 21/04/2015

  Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/ĐUK ngày 19/3/2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Hướng dẫn số 44-HD/ĐUK ngày 5/01/2015 về chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 17/04/2015

  Thực hiện Quyết định số 5616-QĐ​/TU ngày 04/02/2015 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2015 và Quyết định số 3619 -QĐ/ĐUK ngày 12/01/2015 của Đảng ủy Khối về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014, Sáng ngày 16/4/2015, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, trao Giấy khen của Đảng ủy Khối cho Chi bộ và các đảng viên của Đảng bộ Trường.  

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: