Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội - Giới thiệu về Đảng bộ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội (09/03/2016)

 Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội là đảng bộ cơ sở hai cấp, tiền thân là Đảng bộ Trường Đại học Y- Dược khoa Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Ngày 29-9-1961 Bộ Y tế đã ra quyết định số 828/BYT/QĐ, tách trường Đại học Y-Dược khoa Hà Nội thành hai trường: Đại học Y khoa Hà Nội và Đại học Dược khoa Hà Nội. Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội được thành lập tháng 9 năm 1963, theo quyết nghị số 85-QN/TC-HN của Thành uỷ Hà Nội. ​​​​

 Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Nhà trường thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Trường để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế giao. 
Từ khi có Quyết nghị thành lập đến nay, đảng bộ đã qua 21 nhiệm kỳ đại hội. Đảng bộ luôn hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của một Đảng bộ cơ sở và được Đảng ủy cấp trên công nhận là Đảng bộ Trong sạch vững mạnh.
 Hiện nay Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. 
 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm có 11 đồng chí:
  
 
011014_0918_THNGTINCHUN13.jpg 
GS.TS Nguyễn Thanh Bình
Bí thư Đảng ủy
 
1. Nguyễn Thanh Bình​ Bí thư Đảng ủy
​2. ​​Đinh Thị Thanh Hải  ​Phó Bí thư ĐU​
​3. Nguyến Mạnh Tuyển ​CN UB kiểm tra Đảng
​4. Nguyễn Hải Nam ​ĐUV
​5. Lê Phan Tuấn ​ĐUV
​6. Nguyễn Ngọc Chiến ​ĐUV
​7. Trần Văn Ơn ​ĐUV
​8. Đỗ Xuân Thắng​​ ​ĐUV
​9. Văn Thị Mỹ Huệ ​ĐUV
​10. Nguyễn Hoàng Anh​ ​ĐUV
​11. Tống Thùy Linh ​ĐUV
     
 
 ​   
                                                                             IMG_1033-8.jpg
                                                                                 

Ban chấp hành Đảng bộ  Trường, Khóa XXI (Nhiệm kì 2020 - 2025)

Các tin đã đưa ngày: