DANH SÁCH KHEN THƯỞNG "SINH VIÊN 5 TỐT" NĂM HỌC 2019-2020 - Tin sự kiện Hội sinh viên - Cổng thông tin Đại Học Dược

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG "SINH VIÊN 5 TỐT" NĂM HỌC 2019-2020 (09/01/2021)

Hội Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo, năm học 2019-2020 vừa qua có 1 danh hiệu Sao tháng giêng, 2 danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố và 11 danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường đã được xét duyệt.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là 1 cuộc đua lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.

Giải thưởng Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam được xét duyệt hằng năm nhằm tuyên dương, khen thưởng sinh viên trong và ngoài nước là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn thanh niên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là sinh viên, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua học tập và nhân rộng gương Người tốt, việc tốt trong sinh viên Việt Nam.​​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: