Giới thiệu về Công đoàn - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
  • Giải cầu lông chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 20/10/2021

    Với tỷ lệ 62% số đoàn viên công đoàn Nhà trường, các nữ VC-NLĐ nhà trường luôn đóng góp một phần quan trọng trong mọi hoạt động và các thành tích đạt được của Nhà trường. Chính vì vậy, việc quan tâm, chăm sóc sức khỏe và tinh thần của các viên chức người lao động nữ luôn là một trong những nhiệm vụ luôn được Công đoàn trường hết sức chú trọng. Theo truyền thống hàng năm, vào dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhằm tôn vinh các nữ đoàn viên trường Đại học Dược Hà Nội, BCH Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội luôn có các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn và ý nghĩa thu hút đông đảo các nữ đoàn viên tham gia. Năm nay, do đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên để vừa thiết thực kỷ niệm ngày lễ lớn vừa phù hợp với tình hình thực tiễn, BCH Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức  Giải Cầu lông Công đoàn vào sáng ngày 16/10/2021 tại Nhà thi đấu Công viên Thống nhất. Mặc dù được gấp rút chuẩn bị trong một thời gian ngắn, nhưng giải đấu đã thu hút sự quan tâm của không chỉ đông đảo các nữ đoàn viên mà còn có các đoàn viên nam.

  • CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 18/09/2019

    Trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công đoàn đã giáo dục và động viên toàn thể đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, Công đoàn Trường đã trải qua các giai đoạn lịch sử và đã đạt được nhiều thành tích đáng kể.​​​

  • DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 15/05/2017

    (KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018 cập nhật tới 15/5/2017)​​

Các tin đã đưa ngày: