LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY 1

 
< Tháng Chín 2023 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
  Thi lý thuyết tổng hợp K73 lần 2 năm học 2023
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 

 LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY 2

 
< Tháng Chín 2023 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 

 LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY 3

 
< Tháng Chín 2023 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 28 
 29 
  Thực tập bù DLS cho ngày lễ 2/9/2023
  Thực tập bù DLS cho ngày lễ 2/9/2023
 30 
  Thực tập bù DLS cho ngày lễ 2/9/2023
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  Thi năng lực tiếng anh đầu vào lớp chất lượng cao năm học 2023
 7 
 8 
 9 
  Thực tập bù DLS cho ngày lễ 2/9/2023
  Thực tập bù DLS cho ngày lễ 2/9/2023
  Thực tập bù DLS cho ngày lễ 2/9/2023
 10 
 11 
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
 12 
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
 13 
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
 14 
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
 15 
  Thực hành Dược lâm sàng trong bệnh viện
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1